Zasady i warunki

Zasady i warunki

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2013

Umowa pomiędzy użytkownikiem i OnlineCasinoBluebook.com

Witamy na stronie Online Casino Bluebook. Na witrynę http://www.onlinecasinobluebook.com/ ("Strona") składa się wiele różnych stron internetowych obsługiwanych przez OnlineCasinoBluebook.com ("OCBB"). Strona http://www.onlinecasinobluebook.com/ jest oferowana pod warunkiem zaakceptowania (bez jakichkolwiek zmian), warunków, zasad i informacji spisanych w niniejszym dokumencie ("Warunki"). Korzystanie z http://www.onlinecasinobluebook.com/ oznacza zgodę na wszystkie te Warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami i zachowanie ich kopii w celach informacyjnych.

http://www.onlinecasinobluebook.com/ to strona służąca publikowaniu wiadomości, informacji i porównań.

Prywatność

Korzystanie z http://www.onlinecasinobluebook.com/ podlega Polityce Prywatności OCBB. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która reguluje działanie Strony i informuje użytkowników o stosowanych praktykach zbierania danych.

Zobacz Politykę Prywatności

Komunikacja elektroniczna

Odwiedzanie http://www.onlinecasinobluebook.com/ lub wysyłanie do OCBB wiadomości e-mail stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą elektroniczną i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, wyłączenia odpowiedzialności i inne komunikaty udostępniane drogą elektroniczną przez e-mail lub publikowane na Stronie, spełniają wszelkie wymagania prawne odnośnie komunikacji na piśmie.

Twoje konto

Korzystając z tej strony przyjmujesz odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy hasła i innych danych logowania do swojego konta oraz za ograniczanie dostępu to Twojego komputera, zgadzasz się również przyjąć odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach korzystania z konta i hasła. Nie możesz cedować lub w inny sposób przenosić praw do konta na inną osobę lub podmiot. Przyjmujesz do wiadomości, że OCBB nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do konta przez osoby trzecie, jeżeli nastąpiło to w wyniku kradzieży lub przywłaszczenia konta. OCBB i firmy stowarzyszone zastrzegają sobie prawo do odmowy lub anulowania usługi, usunięcia konta oraz usunięcia lub edycji zawartości według własnego uznania.

OCBB nie zbiera świadomie w trybie online i offline danych osobowych użytkowników w wieku poniżej trzynastu lat. Jeżeli nie masz 18 lat, możesz korzystać z http://www.onlinecasinobluebook.com/ tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.

Łącza do stron/usług firm trzecich

http://www.onlinecasinobluebook.com/ może zawierać łącza do innych stron internetowych ("Strony Powiązane"). Strony Powiązane nie są pod kontrolą OCBB i OCBB nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek Strony Powiązanej, w tym bez ograniczeń za jakiekolwiek łącza umieszczone na Stronie powiązanej i za zmianę lub aktualizację na Stronie Powiązanej. OCBB umieszcza te łącza jedynie dla wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia OCBB dla takiej strony, ani jakiegokolwiek związku z jej operatorem.

Niektóre usługi dostępne za pośrednictwem http://www.onlinecasinobluebook.com/ są dostarczane przez witryny innych firm i organizacji. Korzystając z dowolnego produktu, usługi lub funkcjonalności pochodzącej z domeny http://www.onlinecasinobluebook.com/ niniejszym przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na udostępnianie przez OCBB danych i informacji osobom trzecim, z którymi OCBB ma umowę o udostępnianie lub świadczenie tych produktów, usług lub funkcjonalności w imieniu http://www.onlinecasinobluebook.com/ dla użytkowników i klientów.

Nielegalne lub zabronione zastosowanie / Własność intelektualna

Przyznawane jest Ci niewyłączna, nieprzenaszalna licencja na dostęp i korzystanie z http://www.onlinecasinobluebook.com/ tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami. Warunkiem korzystania ze Strony jest zagwarantowanie przez użytkownika firmie OCBB, że nie będzie korzystać ze Strony do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zakazanych przez niniejsze Warunki. Nie możesz korzystać ze Strony w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zmniejszyć wydajność Strony lub zakłócać innym korzystanie ze Strony. Nie możesz uzyskiwać, ani próbować uzyskać jakichkolwiek materiałów lub informacji, które nie zostały w sposób zamierzony udostępnione na Stronie.

Wszystkie treści stanowiące część Strony, takie jak tekst, grafika, loga, obrazy, a także ich kompilacje i wszelkie oprogramowanie wykorzystywane na stronie są własnością OCBB lub jego dostawców i są chronione prawami autorskimi i innymi prawami chroniącymi własność intelektualną i prawa własności. Zobowiązujesz się przestrzegać i stosować do wszelkich praw autorskich i innych praw własności lub innych ograniczeń zawartych w tych treściach i nie wprowadzać żadnych zmian w tym zakresie.

Nie będziesz modyfikować, publikować, przekazywać, analizować stosując techniki reverse engineering, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek sposób wyzyskiwać całości, ani fragmentów treści umieszczonych na Stronie. Zawartość OCBB nie jest przeznaczona do odsprzedaży. Korzystanie ze Strony nie uprawnia Cię do jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia dowolnych chronionych treści, w szczególności nie uprawnia Cię do usuwania lub zmiany jakichkolwiek uwag dotyczących praw własności lub uznania autorstwa umieszczonych w treści. Będziesz korzystać z treści chronionych wyłącznie do użytku osobistego i nie będziesz korzystać z treści w żaden inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony OCBB lub właściciela praw autorskich na inne użycie treści. Zgadzasz się nie nabywać żadnych praw własności do jakiejkolwiek zawartości chronionej. Nie przyznajemy Ci żadnej licencji, bezpośredniej ani dorozumianej, na wykorzystanie własności intelektualnej OCBB lub naszych licencjodawców, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.

Korzystanie z usług komunikacyjnych

Strona może zawierać usługi pełniące rolę tablicy ogłoszeń, czatu, grup dyskusyjnych, forów, stron społecznościowych, osobistych stron internetowych, kalendarzy i/lub inne obiekty służące do komunikacji zaprojektowane, aby umożliwić wymianę informacji z ogółem społeczeństwa lub wybraną grupą odbiorców (łącznie "Usługi Komunikacyjne"). Zgadzasz się na korzystanie z tych Usług Komunikacyjnych tylko w celu publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są właściwe i powiązane z daną Usługą Komunikacyjną.

Na przykład, ale bez ograniczenia do tych przykładów, zgadzasz się, że korzystając z Usług Komunikacyjnych nie będziesz: oczerniać, obrażać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać praw (takich jak prawo do prywatności i wizerunku) innych; publikować, zamieszczać, przesyłać, rozprowadzać lub rozpowszechniać jakichkolwiek niewłaściwych, bluźnierczych, oszczerczych, naruszających prawo, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji; publikować plików, które zawierają oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej (lub prawami do ochrony prywatności wizerunku), chyba że jesteś właścicielem tych praw lub możesz nimi zarządzać, bądź posiadasz wszystkie niezbędne zezwolenia; przesyłać plików, które zawierają wirusy, są uszkodzone lub są innymi podobnymi programami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na działanie innego komputera; publikować ogłoszeń lub ofert sprzedaży albo zakupu towarów lub usług dla celów biznesowych; chyba że Usługi Komunikacyjne specjalnie dopuszczają publikowanie takich wiadomości; przeprowadzać lub rozsyłać ankiet, konkursów, piramid lub łańcuszków; pobierać plików zamieszczonych w ramach Usługi Komunikacyjnej przez innych użytkowników, o których wiesz lub powinieneś/powinnaś wiedzieć, że nie mogą być rozpowszechnione tą drogą zgodnie z prawem; fałszować bądź usuwać informacji o autorze, prawnych lub innych oznaczeń własności bądź etykiet zawierających informacje na temat pochodzenia lub źródła oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanych plikach, ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania z Usług Komunikacyjnych; naruszać jakiegokolwiek kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do poszczególnych Usług Komunikacyjnych; gromadzić lub w jakikolwiek inny sposób zbierać informacji o innych osobach, włączając w to ich adresy e-mail, bez ich zgody; naruszać obowiązującego prawa i przepisów.

OCBB nie ma obowiązku monitorowania Usług Komunikacyjnych. Jednak OCBB zastrzega sobie prawo wglądu do materiałów zamieszczanych w ramach korzystania z Usług Komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. OCBB zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do dowolnej lub wszystkich Usług Komunikacyjnych, w dowolnym czasie i bez podania powodu.

OCBB zastrzega sobie prawo do ujawniania dowolnych informacji, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub rządowych, a także prawo do edycji, odmowy publikacji lub usunięcia dowolnych informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania OCBB.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas podawania w dowolnej Usłudze Komunikacyjnej danych osobowych swoich lub swoich dzieci. OCBB nie kontroluje ani nie zatwierdza treści wiadomości lub informacji umieszczanych w Usługach Komunikacyjnych i dlatego OCBB zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w odniesieniu do Usług Komunikacyjnych oraz wszelkich działań wynikających z korzystania lub uczestnictwa w dowolnej Usłudze Komunikacyjnej. Osoby zarządzające i gospodarze usług nie są upoważnionymi przez OCBB rzecznikami i ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów OCBB.

Materiały przesyłane w ramach Usługi Komunikacyjnej mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym ich użytkowania, reprodukcji i/lub rozpowszechniania. Jeżeli przesyłasz jakiekolwiek materiały, ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie tych ograniczeń.

Materiały przesłane na stronę http://www.onlinecasinobluebook.com/ lub opublikowane na dowolnej stronie internetowej OCBB

OCBB nie rości sobie praw własności do materiałów dostarczanych, przesyłanych, wprowadzanych lub zgłaszanych przez Ciebie ("Materiały") na stronę http://www.onlinecasinobluebook.com/ lub dowolną inną stronę OCBB lub stronę powiązanych usług. Jednakże przesyłając, wprowadzając, udostępniając lub przekazując Materiały przyznajesz OCBB, powiązanym z nami firmom i wymaganym licencjobiorcom prawo do wykorzystania Materiałów w związku z działalnością ich usług internetowych, w tym bez ograniczeń prawa do: kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego odtwarzania, publicznego wykonywania, reprodukcji, edycji , tłumaczenia i zmian formatowania Materiałów; oraz do publikowania Twojego imienia lub nazwy przy Materiałach.

Za wykorzystanie Materiałów nie będzie wypłacane żadne wynagrodzenie ani rekompensata. OCBB nie jest zobowiązane do opublikowania lub wykorzystania dostarczonych Materiałów i może usunąć dowolne Materiały wyłącznie według swojego uznania.

Publikując, przesyłając, wprowadzając, udostępniając lub zgłaszając Materiały gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do Materiałów zgodnie z opisem umieszczonym w tej sekcji, aby bez ograniczeń przesyłać, wprowadzać, udostępniać lub zgłaszać Materiały.

Konta w innych organizacjach

Możesz połączyć swoje konto OCBB z kontami utworzonymi w innych miejscach. Łącząc konto OCBB z kontem utworzonym w innej organizacji przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na ciągłe przekazywanie informacji na Twój temat do tej organizacji (z zgodzie z polityką prywatności obowiązującą na stronach tej organizacji). Jeżeli nie chcesz, aby informacje na Twój temat były udostępniane, nie korzystaj z tej funkcji.

Użytkownicy międzynarodowi

Usługa jest kontrolowana, obsługiwana i zarządzana przez OCBB z naszych biur na terenie USA. Jeżeli korzystasz z Usługi z lokalizacji położonej poza terenem USA, ponosisz odpowiedzialność za zgodność z lokalnym prawem. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z Treści udostępnianych przez OCBB na stronie http://www.onlinecasinobluebook.com/ we wszystkich krajach, w których jest to w jakikolwiek sposób niezgodne obowiązującymi przepisami prawa lub podlega ograniczeniom.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie i ochronę OCBB, ich dyrektorów zarządzających, pracowników, agentów, przedstawicieli i firm powiązanych przed wszelkimi stratami, kosztami, roszczeniami i pozwami (włącznie z kosztami obsługi prawnej) związanymi lub wynikającymi z korzystania lub niemożności korzystania ze Strony lub usług, wszelkich wpisów umieszczonych przez Ciebie na stronie, naruszenia przez Ciebie warunków tej umowy, naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich lub naruszenia przez Ciebie obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji. OCBB zastrzega sobie prawo do obrony na własny koszt oraz do kontroli wszelkich kwestii związanych z uwolnieniem od odpowiedzialności przez Ciebie, w których zobowiązujesz się współpracować z OCBB, aby zapewnić wszelkie dostępne metody obrony.

Wyłączenie odpowiedzialności

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE W LUB DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM STRONY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. UMIESZCZONE TU INFORMACJE SĄ OKRESOWO ZMIENIANE. OnlineCasinoBluebook.com I/LUB JEGO DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM MOMENCIE WPROWADZAĆ NA STRONIE ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY.

OnlineCasinoBluebook.com I/LUB JEGO DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, AKTUALNOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANEJ Z NIMI GRAFIKI W DOWOLNYM CELU UMIESZCZONEJ NA STRONIE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO WSZYSTKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USUŁUGI I POWIĄZANE Z NIMI GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE "TAKIE JAKIE SĄ", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI OnlineCasinoBluebook.com I/LUB JEGO DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH Z NIMI GRAFIK, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE RĘKOJMIE LUB WARUNKI, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJE DOTYCZĄCE TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU OnlineCasinoBluebook.com I/LUB JEGO DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, UBOCZNE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB ZA DOWOLNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI, ALE NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB DZIAŁANIEM STRONY, Z OPÓŹNIENIAMI LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY LUB POWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG, WYNIKAJĄCE Z ZAPEWNIENIA LUB NIE ZAPEWNIENIA ŚWIADCZENIA USŁUG LUB DOWOLNYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I ZWIĄZANYCH Z NIMI GRAFIK UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ STRONĘ LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA STRONY NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB INNEJ, NAWET JEŻELI OnlineCasinoBluebook.com I/LUB JEGO DOSTAWCY ZOSTALI UPRZEDZENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY/KRAJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZEŃ I/LUB OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU. W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA DOWOLNY FRAGMENT STRONY LUB DOWOLNY Z WARUNKÓW, JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY.

Wypowiedzenie / ograniczenie dostępu

OCBB zastrzega sobie prawo do zablokowania, według własnego uznania, dostępu do Strony i powiązanych z nią usług lub dowolnego fragmentu Strony, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, umowa ta jest regulowana przez prawo stanu Floryda i niniejszym wyrażasz zgodę, że miejscem wykonania i wyłącznym sądem właściwym do orzekania w sporach związanych z korzystaniem ze Strony jest sąd stanu Floryda na terenie USA. Korzystanie ze Strony na obszarze podlegającym jurysdykcji, która nie gwarantuje obowiązywania wszystkich postanowień umieszczonych w niniejszych Zasadach, jest niedozwolone.

Potwierdzasz, że w wyniku tej umowy lub korzystania ze Strony pomiędzy Tobą a OCBB nie powstaje żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, zatrudnienie, ani współpraca agencyjna. Realizacja niniejszej umowy przez OCBB podlega obowiązującemu prawu oraz procedurom prawnym i żaden zapis tej umowy, w szczególności zapisy dotyczące korzystania ze Strony przez użytkowników i dostarczania informacji do OCBB lub zbierania informacji przez OCBB, nie powoduje odstępstwa OCBB od postępowania zgodnego z wymogami przepisów prawa. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana ze nieważną lub niewykonalną w świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym, lecz nie wyłącznie, przedstawione powyżej wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, to nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne i skuteczne postanowienie, które najbardziej pasuje do intencji oryginalnego zapisu, a pozostała część umowy pozostaje w mocy.

O ile nie zaznaczono inaczej, niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem i OCBB w odniesieniu do Strony i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub obecne porozumienia i propozycje zawierane pomiędzy użytkownikiem i OCBB w odniesieniu do Strony w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej. W postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na lub odnoszącym się do niniejszej umowy, drukowana wersja niniejszej umowy i wszelkie powiadomienia w formie elektronicznej są dopuszczalne w takim samym zakresie i na tych samych warunkach co inne dokumenty biznesowe i rejestry pierwotnie generowane i przechowywane w formie papierowej. Od stron wymagane jest, aby niniejsza umowa i wszystkie związane z nią dokumenty były napisane w języku angielskim.

Informacje dostarczone przez użytkownika

OCBB udostępnia na Stronie przestrzeń, w której użytkownicy mogą umieszczać oceny, recenzje i opinie dotyczące ich doświadczeń z dostawcami hostingu. Każdy przypadek korzystania ze Strony podlega zapisom określonym w Zasadach i Warunkach OCBB, w tym bez ograniczeń wszelkim wyłączeniom odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz ograniczeniom odpowiedzialności określonym w Zasadach i Warunkach. Te dodatkowe Zasady i Warunki uzupełniają Regulamin i razem z nim regulują korzystanie z sekcji Recenzji Klienta dostępnej na Stronie.
Przesyłając do OCBB jakiekolwiek treści, użytkownik oświadcza że:
jest jedynym autorem i właścicielem praw własności intelektualnej tego materiału;
publikowana treść jest według jego najlepszej wiedzy prawdziwa i odzwierciedla jego osobiste, szczere opinie;
korzystanie z dostarczonych treści nie narusza niniejszych Warunków i nie spowoduje obrażeń u jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.
Użytkownik potwierdza również i gwarantuje, że nie przekazuje żadnych treści które:
uznaje za fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe osób trzecich lub inne prawa własności publiczne lub prywatne;
naruszają jakiekolwiek prawo, statut, zarządzenie lub rozporządzenie (w tym między innymi przepisy regulujące kontrolę eksportu, ochronę konsumentów, nieuczciwą konkurencję, przeciwdziałanie dyskryminacji lub fałszywe reklamy);
są lub mogą być uważane za szkalujące, oszczercze, nienawistne, stronnicze lub zawierające uprzedzenia rasowe lub religijne, zawierają bezprawne groźby lub bezprawne nękanie dowolnych osób; nieprzyzwoite, dyskryminujące lub w inny sposób nie nadające się do publikacji na forum publicznym;
zawierają ogłoszenia, treści kwalifikowane jako "spam" lub odniesienia do innych produktów, ofert lub stron internetowych;
zawierają adresy e-mail, adresy URL, numery telefonów, fizyczne adresy lub inne formy danych kontaktowych;
zawierają krytyczne lub złośliwe komentarze na temat innych recenzji umieszczonych na stronie lub ich autorów;
zawierają komentarze, za które otrzymujesz jakąkolwiek formę wynagrodzenia od osób trzecich;
zawierają dowolne informacje będące odnośnikami do innych stron internetowych, adresów, adresów e-mail, danych kontaktowych lub numerów telefonów;
zawierają wirusy komputerowe, robaki lub inne potencjalnie szkodliwe programy komputerowe lub pliki.
Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie OCBB (i jego dyrektorów zarządzających, pracowników, agentów, spółki zależne, joint venture oraz osób trzecich dostarczających usługi), ochronę przed dowolnymi roszczeniami, żądaniami i szkodami (faktycznymi i wtórnymi) wszelkiego rodzaju i natury, znanymi i nieznanymi, włączając koszty obsługi prawnej, wynikającymi z naruszenia oświadczeń i gwarancji określonych powyżej lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

Dla każdej przekazywanej treści przyznajesz OCBB wieczyste, nieodwołalne, nieodpłatne, zbywalne licencje i prawa do korzystania, kopiowania, modyfikowania, usuwania w całości, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych i sprzedaży, dystrybucji takich treści i/lub włączania takich treści w dowolnej formie, na dowolnym nośniku i dowolnej technologii, na całym świecie, bez wynagrodzenia dla Ciebie.

Wszystkie zgłoszone treści mogą wykorzystane według uznania OCBB. OCBB zastrzega sobie prawo do zmieniania, skracania lub usuwania dowolnych treści umieszczonych na stronie internetowej OCBB, jeżeli zostaną uznane przez OCBB za naruszające wytyczne dotyczące treści lub dowolne inne postanowienia niniejszych Zasad i Warunków korzystania. OCBB nie gwarantuje możliwości odwołania od wprowadzonych przez OCBB zmian, polegających na edycji lub usunięciu dowolnych przesłanych treści. Oceny i pisemne komentarze są na ogół publikowane w ciągu dwóch do czterech dni roboczych od daty nadesłania. OCBB zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy publikacji nadesłanych treści. użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OCBB nie bierze odpowiedzialności za treść nadsyłanych materiałów. Żadne z nadsyłanych treści nie będą traktowane przez OCBB, ich dyrektorów zarządzających, pracowników, agentów, oddziały, filie, partnerów lub firmy trzecie udostępniające usługi jako poufne.

Użytkownik przesyłając recenzję z dołączonym do niej jego adresem e-mail, wyraża zgodę na wykorzystanie go przez OCBB lub współpracujących z OCBB dostawców usług do kontaktu i przekazywania za jego pośrednictwem informacji o statusie recenzji oraz do innych celów administracyjnych.

Zmiany Warunków

OCBB zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków, na jakich udostępniana jest strona http://www.onlinecasinobluebook.com/. Najbardziej aktualna wersja Warunków zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. OCBB zachęca do okresowego sprawdzania Warunków, aby być na bieżąco z aktualizacjami.

Kontakt

OCBB jest otwarte na wszystkie pytania lub komentarze dotyczące Warunków:

OnlineCasinoBluebook.com
Gonia Agias Elenis & Makariou III Avenue
Galaxias Building, 2nd Floor
1666 Nicosia
Cyprus

Adres e-mail:

terms@www.onlinecasinobluebook.com

Telefon: +357 22 361300

Przewiń do początku