Kodeks dobrych obyczajów

Kodeks dobrych obyczajów

Onlinecasinobluebook.com stosuje bardzo surowy, ale sprawiedliwy kodeks postępowania, który odnosi się do wszystkich kasyn wymienionych na tej stronie.

Kodeks Dobrych Obyczajów zawiera ścisłe wytyczne dla "operatorów kasyn" i wymaga przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Kodeks ten ma zapobiegać złym praktykom oraz promować uczciwe i etyczne zachowania, w tym również etyczną obsługę rzeczywistych lub pozornych sporów pomiędzy "graczem" a "kasynem".
 

Kodeks

1. Kasyno musi posiadać licencję i podlegać nadzorowi.

2. Wszystkie gry w kasynie muszą podlegać comiesięcznemu audytowi niezależnej organizacji.

3. Kasyno musi posiadać certyfikat przynajmniej jednej uznawanej przez rząd organizacji.

4. Musi oferować bezpieczne transakcje dla wszystkich wpłat i wypłat.

5. Wszystkie dane dotyczące graczy muszą pozostawać poufne i nigdy nie mogą być sprzedawane, ani nadużywane.

6. Dział wsparcia musi być dostępny 24/7.

7. Kasyno musi przestrzegać ustawy antyspamowej Federalnej Komisji Handlu (FEDERAL TRADE COMMISSIONS CAN Spam Act), również jeżeli działa poza terenem Stanów Zjednoczonych.

8. Wszystkie wypłaty muszą być realizowane w całości w ciągu 5 dni.

9. Jeżeli gracz zdecyduje się wnieść skargę na kasyno umieszczone w rankingu, OCBB ma pełne prawo do podjęcia ostatecznej decyzji.

10. Kasyno zobowiązuje się do Odpowiedzialnego Społecznie postępowania, zgodnie z definicją

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

 

Zgłaszanie naruszeń kodeksu

Jeżeli chcesz złożyć skargę, wyślij wiadomość e-mail na adres.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich znanych lub podejrzewanych naruszeń Kodeksu, w tym naruszeń jakichkolwiek mających do nas zastosowanie praw, zasad lub polityk.

Wszystkie pytania i skargi dotyczące znanych lub podejrzewanych naruszeń prawa lub tego Kodeksu będą obsługiwane z pełną dyskrecją. Będziemy chronić prywatność każdej ze stron, w maksymalnym zakresie zgodnym z prawem oraz naszymi potrzebami podczas badania każdego zgłoszenia.

 

Powrót na stronę główną